Opmer - Ana Sayfa
Şeffaf Numaralı Lens Renkli Kozmetik Lens Renkli Numaralı Lens Toric (Astigmat) Lens Renkli Toric (Astigmat) Lens Multifocal (Uzak+Yakın) Lens Sert (GP) Lens
Prostetik (İris) Lens Chromagen (Renk Körlüğü) Lensi Afak (Pediatrik) Lens Ortokeratoloji (Uyku) Lensi Lens Solüsyonları Lens Bakım Ürünleri
Arama :
ANASAYFA   |   İLETİŞİM
Bu sayfalar bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup; doğru yada yanlış anlaşılması kullanıcının sorumluluğundadır. Burda bulunan bilgiler asla teşhis veya tedavi önerisi olamaz asıl olan uzman bir göz hekimi tarafından yapılan teşhis ve tedavilerdir.
Yardım Konuları
Lens Hakkında
Göz Kırma Kusurları
Göz Hastalıkları
Kontakt lens Gözü tembelleştirir mi? Göz tembelliği nedir?

Ambliyopi, göz tembelliği olarak anılan ve görme keskinliğinde belirgin bir düşüklükle karakterize olan bir durumdur. Görme işlemi gözün ve beyinin bir arada çalışması ile gerçekleşen bir olaydır. Göz, dış dünyadan retinaya yansıtılan görüntüleri, renklerine, ışık şiddetine bağlı olarak sinirsel uyarılara dönüştürür. Normalde dış dünyayı her iki gözümüzle görürüz ve beynimize her iki gözümüzden de dış dünyayı temsil eden görüntüler sinirsel uyarılar olarak gelir. Eğer herhangi bir nedenle bu iki görüntü beyinde analiz edilerek tek bir görüntüye dönüştürülemezse o zaman beynimiz bir gözden gelen görüntüyü diğerine tercih edebilir. Bu durumda bir gözden gelen görüntüler beyin tarafından işlenmez ve o gözden yola çıkan görüntüler beyine daha zayıf ulaşır. Eğer bu tercih edilme durumu kritik bir zaman sürecinden daha fazla devam ederse o zaman sağlam göz kapatıldığı zaman bile tercih edilmeyen gözden gelen görüntüler daha zayıf olarak algılanır. Ambliyopi'de gözlerde saptanan herhangi bir bozukluk yoktur. Gözler anatomik olarak tamamıyla normal görümündedir. Göz tembelliğini kontakt lensle hiçbir alakası bulunmamaktadır.

Göz tembelliği ne kadar yaygındır?

Ambliyopi 9 yaşına kadar olan çocuklarda gelişir ve çocukluk çağında en sık görülen görme bozukluğudur. Bu durum yaklaşık her 100 çocuktan 2-3 tanesini etkilemektedir. Eğer çocukluk çağında uygun şekilde tedavi edilmezse sebat eder ve genellikle karşımıza genç erişkinlerde en sık görülen görme sorunu olarak karşımıza çıkar.

Göz tembelliği nasıl gelişir?

Ambliyopi, her iki gözün normal ve dengeli bir şekilde gelişmesini engelleyen durumlara bağlı olarak gelişir. Örneğin görme eksenleri arasında şaşılığa bağlı olarak bir dengesizlik söz konusu ise her iki gözden beyine farklı görüntüler gidecektir. Bu durum bir gözün içe ya da dışa kayması şeklinde olabilir. Bazen her iki göz arasında görüntü netliğini farklı şekilde bozan bir gözlük kusuru bulunabilir, bu durumda daha net görüntüleri sağlayan göz tercih edilerek diğeri beyin tarafından önemsenmeyecek ve tembellik geliştirecektir. Bazen katarakt gibi görüntünün retinaya ve dolayısıyla beyine ulaşmasını engelleyen durumlarda göz tembelliği gelişir. Nadir de olsa her iki gözde yüksek dereceli bir gözlük kusuru varsa her iki gözde de göz tembelliği gelişebilir.

Göz tembelliği nasıl tedavi edilir?

Göz tembelliği tedavisi, 7 yaşına kadar olan bir dönemde en başarılıdır. Tedavinin temelinde çocuk tarafından tembel olan gözün kullanılarak beyinle olan sinirsel bağlantılarının güçlendirilmesi yatar. Günümüzde bunu yapmanın iki yolu vardır. Kapama: Bu tedavide sağlam olan göz haftalar ya da aylar boyunca kapatılır. Bu tedavide çocuk tembel olan gözünü kullanmaya zorlanır, böylece o göz uyarılır ve beyinde o gözden gelen görüntüleri işleyen merkezler güçlenir.

Göz tembelliğini tedavisinde en önemli etken nedir?

Göz tembelliği tedavisinde en önemli etken erken teşhistir. Erken teşhis ile birlikte düzenli bir tedavi uygulanırsa, çoğu kez hasta normal görmeye ulaşabilir. Erken teşhis göz tembelliğinde her ne kadar önemli ise de yeterli özen gösterilmediğinden dolayı, 9 yaş sonrasında teşhis edildiği zaman kapama tedavisi de faydalı olmamaktadır. Ebeveynler 4 yaş öncesinde mutlaka çocuklarını göz muayenesine götürmelidirler.

Damla Tedavisi:

Bu tedavide sağlam gözde görüntüyü bozacak olan Atropine isimli bir ilaç sağlam göze damlatılır ve kapama tedavisinde olduğu gibi tembel olan göz kullanılmaya zorlanır. Bu tedavinin son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda kapama tedavisi kadar iyi olduğu gösterilmiş olsa da genel kanı kapama tedavisi kadar etkin olmadığı yönündedir

Çocukları göz tembelliğinden korunmanın yolları nelerdir?

Ambliyopi tedavisi çocukluk çağında yapılabilmektedir; bu nedenle erken tanı tedavinin en önemli parçasıdır. Çocuklar görmeleri dolayısıyla hiçbir zaman yakınmazlar çünkü onlar için normal olan odur. Bu nedenle çocuklar ilk 7 yaş içerisinde tercihen ilk 3 yaş içerisinde görme keskinliği muayenesinden geçmelidir. Göz tembelliği tedavisi pahalı olan bir tedavi değildir ve sabırla rahatça uygulanabilir
  Design by
NormSoft
Anasayfa | Yardım | İletişim
Opmer.com   copyright © 2015